FAITER ERFOLG TERRI

 19.02.2007 - 16.05.2018

sir: Faiter Erfolg Odisej

dam: Faiter Erfolg Effi

Breeder:  Anda Dūniņa

Obedience: VDK -1 

Latvian Junior Champion (LV JCH)

Latvian Champion (LV CH)

Lithuanian Champion  (LT CH)